Quá trình hình thành và phát triễn

Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (viết tắt VSAPS) là tổ chức – nghề nghiệp của các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước Việt Nam.
VSAPS hoạt động theo quy định pháp luật và Điều Lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và có thể lập Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định pháp luật. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ, sự quản lý về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính của Bộ Y Tế và bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Lịch sử phát triển ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam

Từ Pharaoh của Ai Cập đến thời kỳ Phục Hưng Ngay từ lúc sơ khai, con người đã luôn tích cực theo đuổi sự tự hoàn thiện bản thân. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Phẫu thuật Tạo hình có thể là một trong những nghệ thuật chữa bệnh cổ xưa nhất.
Trong cuốn Edwin Smith Surgical Papyrus cổ xưa (1600 trước CN), những bác sĩ phẫu thuật của Pharaoh tại Ai Cập đã quan tâm  về tính thẩm mỹ của thủ thuật họ làm. Cuốn sách papyrus này được cho là một bản sao của một tác phẩm cổ hơn nữa từ 3000 trước CN. Những người Ai Cập đã cẩn thận khâu mép những vết thương vùng mặt. Ngay cả gãy xương mũi cũng đã được xử trí bằng cách ép chúng trở lại vị trí cũ bằng “hai nút vải thấm với mỡ” và đặt vào lổ mũi.

Tổ chức

BAN CHẤP HÀNH

Nhiệm kỳ 2018 -2023

Tổ chức

PGS TS BS
LÊ HÀNH

Chủ tịch Hội

Tổ chức

GS TS BS
NGUYỄN TÀI SƠN

Phó Chủ tịch Thường trực

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN THANH VÂN

Phó chủ tịch Nội vụ

Tổ chức

PGS TS BS
NGUYỄN ANH TUẤN

Phó Chủ tịch Khoa học

Tổ chức

PGS TS BS
VŨ QUANG VINH

Phó Chủ tịch Đào tạo

Tổ chức

GS TS BS
Nguyễn Hồng Hà

Phó Chủ tịch Đối ngoại

Tổ chức

BS CKII
Nguyễn Thế Hùng

Phó Chủ tịch Nội Thẩm mỹ

Tổ chức

PGS TS BS
Phạm Trịnh Quốc Khanh

Tổng Thư ký

Tổ chức

BS CKII
Phạm Xuân Hùng

Phó Tổng Thư ký

Tổ chức

TS BS
Đào Văn Giang

Phó Tổng Thư ký

Tổ chức

PGS TS BS
Vũ Ngọc Lâm

Trưởng Ban Kiểm tra

Tổ chức

PGS TS BS
Đỗ Quang Hùng

Trưởng Ban Pháp chế

Tổ chức

BS CKI
Hà Văn Hùng

Phó Ban Tài chính

Tổ chức

TS BS
Võ Tiến Huy

Trưởng Ban Từ thiện

Tổ chức

TS BS
Nguyễn Thanh Bình

Trưởng Ban Tài chánh

Tổ chức

ThS BS CKII
Phan Thị Hồng Vinh

Phó Ban Pháp chế

Tổ chức

PGS TS BS
Phạm Hiếu Liêm

UV - Ban Đào tạo

Tổ chức

TS BS
Cao Ngọc Bích

UV – Ban Pháp chế

Tổ chức

TS BS
Nguyễn Thanh Hải

UV - Ban Từ thiện

Tổ chức

TS BS
Phan Minh Hoàng

UV – Ban Đối ngoại

Tổ chức

TS BS
Nguyễn Xuân Cương

UV – Ban Đối ngoại

Tổ chức

TS BS
Nguyễn Văn Phùng

UV – Ban Đào tạo

Tổ chức

TS BS
Trần Văn Dương

UV – Ban Đào tạo

Tổ chức

TS BS
Lê Thừa Trung Hậu

UV – Ban Đào tạo

Tổ chức

PGS TS BS
Nguyễn Đình Tùng

UV – Ban Khoa học

Tổ chức

PGS TS BS
Phạm Hữu Nghị

UV – Ban TM Nội khoa

Tổ chức

BS CKI
Võ Duy Thiện

UV – Ban Từ thiện

Tổ chức

ThS BS
Lê Hữu Điền

UV – Ban Từ thiện

Tổ chức

PGS TS BS
Nguyễn Văn Lâm

UV – Ban Từ thiện

Tổ chức

BS CKI
Lê Quang Thống

UV – Ban Từ thiện

Tổ chức

TS BS
Mai Mạnh Tuấn

UV – Ban Pháp chế

Tổ chức

ThS BS
Trần Lâm Hùng

UV – Ban Tài chánh

Tổ chức

ThS BS
Phan Minh Nhựt

Chánh Văn Phòng