Quá trình hình thành và phát triễn

Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (viết tắt VSAPS) là tổ chức – nghề nghiệp của các công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước Việt Nam.
VSAPS hoạt động theo quy định pháp luật và Điều Lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và có thể lập Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định pháp luật. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ, sự quản lý về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính của Bộ Y Tế và bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Lịch sử phát triển ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam

Từ Pharaoh của Ai Cập đến thời kỳ Phục Hưng Ngay từ lúc sơ khai, con người đã luôn tích cực theo đuổi sự tự hoàn thiện bản thân. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Phẫu thuật Tạo hình có thể là một trong những nghệ thuật chữa bệnh cổ xưa nhất.
Trong cuốn Edwin Smith Surgical Papyrus cổ xưa (1600 trước CN), những bác sĩ phẫu thuật của Pharaoh tại Ai Cập đã quan tâm  về tính thẩm mỹ của thủ thuật họ làm. Cuốn sách papyrus này được cho là một bản sao của một tác phẩm cổ hơn nữa từ 3000 trước CN. Những người Ai Cập đã cẩn thận khâu mép những vết thương vùng mặt. Ngay cả gãy xương mũi cũng đã được xử trí bằng cách ép chúng trở lại vị trí cũ bằng “hai nút vải thấm với mỡ” và đặt vào lổ mũi.

Tổ chức

BAN CHẤP HÀNH

HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM (VSAPS)
Nhiệm kỳ 2023 -2026
Tổ chức

PGS TS BS
LÊ HÀNH

Ban Thường Vụ,
Chủ Tịch Hội

Tổ chức

GS TS BS
NGUYỄN TÀI SƠN

Ban Thường Vụ,
Phó Chủ Tịch Thường Trực

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN THANH VÂN

Ban Thường Vụ,
Phó Chủ Tịch Nội Tụ - Tổ Chức

Tổ chức

PGS TS BS
VŨ QUANG VINH

Ban Thường Vụ,
Phó Chủ Tịch Khoa Học

Tổ chức

PGS TS BS
ĐỖ QUANG HÙNG

Ban Thường Vụ,
Phó Chủ Tịch Pháp Chế

Tổ chức

PGS TS BS
NGUYỄN VĂN LÂM

Ban Thường Vụ,
Phó Chủ Tịch Đào Tạo

Tổ chức

PGS TS BS
NGUYỄN HỒNG HÀ

Ban Thường Vụ,
Phó Chủ Tịch Đối Ngoại

Tổ chức

PGS TS BS
PHẠM TRỊNH QUỐC KHANH

Ban Thường Vụ,
Tổng Thư Ký Hội

Tổ chức

PGS TS BS
VŨ NGỌC LÂM

Ban Thường Vụ,
Trưởng Ban Kiểm Tra

Tổ chức

TS BS
LÊ TÔN DŨNG

Ban Thường Vụ,
Trưởng Ban TM Nội Khoa

Tổ chức

TS BS
LÊ MINH PHONG

Trưởng Ban Nội Vụ

Tổ chức

ThS BS
LÊ HỮU ĐIỀN

Phó Ban Nội Vụ

Tổ chức

BS CKI
HÀ VĂN HÙNG

UV – Ban Nội Vụ

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN THANH BÌNH

Trưởng Ban Khoa Học

Tổ chức

BS CK1
PHẠM XUÂN KHIÊM

Phó Ban Khoa Học

Tổ chức

TS BS
HOÀNG THANH TUẤN

Phó Ban Khoa Học

Tổ chức

TS BS
ĐỖ THÀNH TRÍ

UV – Ban Khoa Học

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN THANH MINH

UV – Ban Khoa Học

Tổ chức

TS BS
MAI MẠNH TUẤN

Trưởng Ban Pháp Chế

Tổ chức

BS CK2
TRẦN THỊ XUÂN HOA

Phó Ban Pháp Chế

Tổ chức

PGS TS BS
PHẠM HIẾU LIÊM

Trưởng Ban Đào Tạo

Tổ chức

TS BS
LÊ THỪA TRUNG HẬU

Ban Thường Vụ,
Phó Ban Đào Tạo

Tổ chức

ThS BS CKII
PHAN THỊ HỒNG VINH

UV - Ban Đào Tạo

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN VĂN PHÙNG

UV – Ban Đào Tạo

Tổ chức

TS BS
PHAN MINH HOÀNG

Trưởng Ban Đối Ngoại

Tổ chức

BS CK2
TRẦN THỊ THANH HUYỀN

UV – Ban Đối Ngoại

Tổ chức

TS BS
VÕ TIẾN HUY

Phó Tổng Thư Ký

Tổ chức

TS BS
TRẦN VĂN DƯƠNG

Phó Tổng Thư Ký

Tổ chức

BS CKII
PHẠM XUÂN HÙNG

Phó Ban Kiểm Tra

Tổ chức

TS BS
ĐÀO VĂN GIANG

Phó Ban Kiểm Tra

Tổ chức

PGS TS BS
PHẠM HỮU NGHỊ

Phó Ban TM Nội Khoa

Tổ chức

BS CK2
PHẠM THÚY NGÀ

UV – Ban TM Nội Khoa

Tổ chức

PGS TS BS
TRẦN VÂN ANH

UV – Ban TM Nội Khoa

Tổ chức

PGS TS BS
NGUYỄN ANH TUẤN

Trưởng Ban Nghiên Cứu Khoa Học - Báo Chí

Tổ chức

PGS TS BS
NGUYỄN ĐÌNH TÙNG

Phó Ban Nghiên Cứu Khoa Học - Báo Chí

Tổ chức

BS CKI
VÕ DUY THIỆN

Phó Ban Nghiên Cứu Khoa Học - Báo Chí

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN XUÂN CƯƠNG

UV - Ban Nghiên Cứu Khoa Học - Báo Chí

Tổ chức

TS BS
ĐẶNG VĂN KHANH

Trưởng Ban Tài Chánh

Tổ chức

BS CK1
ĐẠI DIỆP LAN THANH

Phó Ban Tài Chánh - Thủ Quỹ

Tổ chức

ThS BS
ĐINH TRIỆU LÂM

Trưởng Ban Khánh Tiết - Tổ Chức Sự Kiện - Truyền Thông

Tổ chức

ThS BS
TRẦN LÂM HÙNG

UV - Ban Khánh Tiết - Tổ Chức Sự Kiện - Truyền Thông

Tổ chức

BS CK1
LÊ VĂN SẼ

Trưởng Ban Từ Thiện

Tổ chức

TS BS
LÊ HỒNG PHÚC

UV – Ban Từ Thiện

Tổ chức

TS BS
NGUYỄN THANH HẢI

UV – Ban Từ Thiện

Tổ chức

BS CKI
LÊ QUANG THỐNG

UV – Ban Từ Thiện

Tổ chức

ThS BS
PHAN MINH NHỰT

Chánh Văn Phòng