BAN CHẤP HÀNH HỘI

Nhiệm kỳ 2023 -2026

PGS TS BS
LÊ HÀNH

Chủ tịch Hội

GS TS BS
NGUYỄN TÀI SƠN

Phó Chủ tịch Thường trực

TS BS
NGUYỄN THANH VÂN

Phó chủ tịch Nội vụ - Tổ chức

PGS TS BS
VŨ QUANG VINH

Phó Chủ tịch Khoa học

PGS TS BS
ĐỖ QUANG HÙNG

Phó Chủ tịch Pháp chế

PGS TS BS
NGUYỄN VĂN LÂM

Phó chủ tịch Đào tạo

PGS TS BS
NGUYỄN HỒNG HÀ

Phó Chủ tịch Đối ngoại

PGS TS BS
VŨ NGỌC LÂM

Trưởng Ban Kiểm tra

Khóa đào tạo chuyên môn

Các kháo đào tạo được phê duyệt bởi ban chuyên môn và cấp chứng chỉ CME đào tạo liên tục

Kiến thức chuyên ngành

Tài liệu chuyên ngành – đào tạo – cập nhật công nghệ mới….

mat

Phẩu thuật mắt

ngực

Phẩu thuật ngực

mũi

Phẩu thuật mũi

khuon mat

Trẻ hóa khuôn mặt

bụng

Phẩu thuật bụng

mong

Phẩu thuật Mông

hammat

Phẩu thuật Hàm Mặt

hutmo

Hút mỡ

khác

Khác

Liên kết của chúng tôi

Đối tác