Thông báo đóng hội phí thường niên VSAPS

HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG HỘI PHÍ THƯỜNG NIÊN
Đối tượng áp dụng
– Hội viên của Hội đã được cấp Giấy chứng nhân hội viên các đợt trước nhưng đã hết hạn trên Giấy chứng nhận.
– Các bác sĩ đã nộp hồ sơ đủ điều kiện hội viên nhưng chưa đóng hội phí thường niên.
Mức hội phí thường niên: 2.000.000đ/Hội viên/Năm:
– Đóng hội phí bằng hình thức chuyển khoản đến Tài khoản sau:
  • Tên TK : Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam.
  • Số TK: 0331000516283 (Ngân Hàng Vietcombank CN Sài Gòn)
Lưu ý: Ghi rõ HH/HV + họ & tên + “dong hoi phi thuong nien 202…”
– VD: “TS BS Nguyen Van A dong hoi phi thuong nien 2024”.