Điều lệ hội

Phê duyệt kèm theo quyết định số: 2057/QĐ-BNV ngày 04/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội Bụ

ĐIỀU LỆ HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU
– Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức thống nhất, tự nguyện của các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ trong cả nước.
– Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam hoạt động theo Điều lệ, tuân thủ theo pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ, sự quản lý về lĩnh vực hoạt động của Bộ Y Tế và các Bộ, Ngành khác có trách nhiệm quản lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
– Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam tham gia các tổ chức bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ quốc tế có hoạt động phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội.


Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
 1. Tên tiếng Việt: Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam.
 2. Tên tiếng nước ngoài: Vietnamese Society Of Aesthetic Plastic Surgery.
 3. Tên viết tắt: VSAPS.
 4. Biểu tượng: Biểu tượng Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam có viền nhỏ màu xanh dương, hình tròn lớn màu hồng có dòng chữ “Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam”, tiếng Anh “Vietnam Society Of Aesthetic Plastic Surgery”, hình tròn nhỏ bên trong mày trắng có chữ viết tắt VSAPS với hai chữ “S” cách điệu cùng hình ảnh nước Việt Nam.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
 1. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam đoàn kết, tập hợp rộng rãi các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ đã và đang làm công tác quản lý, chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức Nhà nước và Tư nhân trên cả nước, góp phần xây dựng nền phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam lớn mạnh, sánh vai với ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên thế giới.
 2. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức bác sĩ phẫu thuật tạo hình và nội khoa thẩm mỹ trên thế giới và các tổ chức khác theo nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước vì mục đích chung là hoà bình, hợp tác và phát triển.
Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
 1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hội đặt tại: 83 Trần Thiện Chánh, Phường12, Quận 10, TP.HCM.
Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
 1. Hội hoạt động trên phạm vi toàn quốc, trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ.
 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.


Chương II: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam
 1. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
 2. Tập hợp vào Hội những người đã và đang công tác chuyên môn theo quy định tại Điều 1 của Điều lệ này; xây dựng Hội vững mạnh về chuyên môn, khoa học, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp;
 3. Tham gia xây dựng ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn.
 4. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đạo đức nghề nghiệp; ý thức pháp luật về hoạt động chuyên môn cho hội viên;
 5. Tư vấn, trợ giúp các cơ quan có liên quan xây dựng khung pháp lý hướng dẫn hành nghề theo quy định của pháp luật;
 6. Tham gia một số hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước;
 7. Phối hợp hoạt động và làm nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam; phối hợp với các cơ quan tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội;
 8. Tham gia các hoạt động chuyên môn, quản lý hành nghề phục vụ nhiệm vụ tổ chức, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tham gia giám sát việc thực hiện quy định hành nghề của các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ trên cả nước, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề liên quan hoạt động chuyên môn;
 9. Phản ánh tâm tư nguyện vọng của giới bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ Việt Nam với Đảng, Nhà nước; động viên tinh thần và quan tâm đến lợi ích của hội viên, làm cho hội viên gắn bó với Hội;
 10. Xuất bản và phát hành sách, tạp chí, báo chuyên ngành đáp ứng yêu cầu hoạt động đối nội và đối ngoại của Hội, theo quy định của pháp luật;
 11. Tham gia các hoạt động quốc tế phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội và quy định của pháp luật;
 12. Vận động bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp phần xây dựng đất nước;
 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội;
 14. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.


Chương III: HỘI VIÊN HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

 1. Tất cả các bác sĩ và các tổ chức y tế hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trên lãnh thổ Việt Nam đáp ứng các điều kiện bên dưới, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, được xét để trở thành hội viên của Hội.
 2. Các công dân Việt Nam được kết nạp vào Hội được gọi là hội viên cá nhân của Hội.
 3. Các pháp nhân (tổ chức hoặc doanh nghiệp) của Việt Nam khi được kết nạp vào Hội được gọi là hội viên tổ chức của Hội.
Điều 7. Tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên chính thức
1.1. Hội viên chính thức cá nhân: Hội đủ một trong hai điều kiện sau và có giấy giới thiệu của ít nhất 2 Hội viên chính thức của Hội:
– Là bác sĩ Việt Nam có giấy phép hành nghề phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ do Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp.
– Là bác sĩ Việt Nam có giấy chứng nhận đã được đào tạo chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ từ các cơ sở đào tạo chính thức được Bộ y tế cấp mã đào tạo hiện đang làm việc tại các Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ hoặc khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện (có xác nhận của Bệnh viện hiện đang công tác).
1.2. Hội viên chính thức đối với tổ chức:
– Được thành lập và hoạt động trong hoặc liên quan đến lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ theo đúng quy định pháp luật;
– Cử 01 (một) đại diện tham gia hoạt động của Hội, người này phải làm việc chính thức tại tổ chức. Trường hợp người đại diện này chấm dứt công tác hoặc không còn phù hợp để làm người đại diện của tổ chức tại Hội thì tổ chức phải cử người khác thay thế.
1.3. Hội viên danh dự:
– Công dân, và các tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan đến phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Việt Nam và nước ngoài có tư cách pháp nhân, có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của ngành, tán thành điều lệ và có nguyện vọng tham gia Hội, được Ban chấp hành Hội xem xét công nhận hội viên danh dự.
1.4. Hội viên dự khuyết
– Các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ đào tạo định hướng chuyên khoa, có nguyện vọng tham gia hội, tán thành điều lệ Hội, nhưng chưa đủ điều kiện để trở thành hội viên chính thức như đã nêu trong mục 1.1 của Điều 7, thì được Ban chấp hành hội xem xét, công nhận là hội viên dự khuyết.

Điều 8. Điều kiện, thủ tục kết nạp hội viên
 1. Các cá nhân, tổ chức có đầy đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 của Điều lệ này muốn gia nhập Hội phải tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, kèm theo chữ ký giới thiệu của ít nhất hai Hội viên chính thức, gửi cho Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam, kèm theo sơ yếu lý lịch (hoặc giấy phép hoạt động đối với tổ chức), sao y các văn bằng liên quan.
 2. Cá nhân, tổ chức được công nhận là hội viên của Hội kể từ ngày ký quyết định kết nạp.
Điều 9. Nhiệm vụ của hội viên Hội viên có những nhiệm vụ sau đây:
 1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Hội;
 2. Thực hiện các công việc được tổ chức Hội giao;
 3. Thường xuyên học tập, nâng cao tay nghề, xây dựng ngành Tạo hình Thẩm mỹ Việt nam phát triển vững mạnh.
 4. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, thông tin khoa học, đúng đắn cho người dân;
 5. Sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Hội;
 6. Giữ gìn uy tín của Hội, không được lấy danh nghĩa hội viên, những chức danh trong Hội, và sử dụng thẻ hội viên để thực hiện những hành vi phương hại đến uy tín, danh dự và lợi ích của Hội.
Điều 10. Quyền của hội viên
Hội viên có những quyền sau đây:
 1. Được cấp thẻ hội viên; được ứng cử, đề cử và bầu cử người vào Ban chấp hành Hội;
 2. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề của Hội trong các hội nghị do Hội tổ chức;
 3. Tham gia các hoạt động khác của Hội;
 4. Giám sát các hoạt động của Hội, đề xuất ý kiến về đổi mới, phát triển, mở rộng hoạt động của Hội;
 5. Được cung cấp những thông tin về pháp luật, được bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và nghề nghiệp;
 6. Yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên;
 7. Khiếu nại quyết định của lãnh đạo Hội, tố cáo các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích của hội viên và tổ chức Hội theo quy định pháp luật và Điều lệ Hội.
 8. Được tham gia các Hội nghề nghiệp khác theo nguyện vọng cá nhân.
 9. Hội viên danh dự và hội viên dự bị được hưởng các quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, có quyền biểu quyết các vấn đề của hội và được tham gia bầu cử, ngoại trừ ứng cử vào Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội.
 10. Hội viên muốn xin ra khỏi Hội thì gửi đơn cho Ban Pháp chế xem xét, quyết định.

Chương IV: TỔ CHỨC CỦA HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

Điều 11. Hệ thống tổ chức của Hội
Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam được tổ chức từ Trung ương đến cơ sở bao gồm:
 1. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam;
 2. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh);
 3. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp huyện);
 4. Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở.
– Việc thành lập, phê duyệt điều lệ các Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ ở địa phương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương ra quyết định theo quy định của pháp luật. – Việc thành lập các Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ trực thuộc Hội do Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam quyết định thành lập. – Việc thành lập Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở do Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp trên trực tiếp quyết định thành lập.

Điều 12. Cơ quan lãnh đạo của các cấp Hội
 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên.
 2. Đại hội cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó triệu tập. Đại hội được tiến hành khi có hai phần ba số đại biểu được triệu tập có mặt.
 3. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo của các cấp Hội là Ban Chấp hành do Đại hội bầu ra.
 4. Đại hội có thể họp bất thường khi có ít nhất hai phần ba số ủy viên Ban Chấp hành yêu cầu.
Điều 13. Bầu cử, công nhận Ban Chấp hành của Hội
 1. Việc bầu cử ủy viên Ban Chấp hành Hội, Chi hội được tiến hành theo nguyên tắc bỏ phiếu kín, biểu quyết, hoặc hiệp thương. Số lượng ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định.
 2. Ban Chấp hành Hội cấp dưới do Đại hội bầu ra phải được Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Hội cấp trên trực tiếp công nhận.
 3. Trong trường hợp cần thiết, Ban Chấp hành Hội, Chi hội được quyền bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, nhưng không được vượt quá 20% số lượng uỷ viên Ban Chấp hành đã được đại hội quyết định.

Chương V: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

Điều 14. Đại hội
 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức năm (05) năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
 3. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
 4. 3.1. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức hiệp thương hoặc biểu quyết giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
  3.2. Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

  Điều 15. Nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc
  Đại hội đại biểu toàn quốc có những nhiệm vụ sau đây:
  1. Thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua; quyết định phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ tới;
  2. Quyết định việc bổ sung, sửa đổi và thông qua Điều lệ của Hội;
  3. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội với số lượng ủy viên do Đại hội quyết định.
  4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đại hội quyết định.
  5. Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc phải được quá một phần hai số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
  Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành
  Ban Chấp hành Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
  1. Quyết định những chủ trương và biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội; quyết định chương trình hoạt động năm của Hội;
  2. Quyết định số lượng ủy viên Ban Thường vụ Hội và số lượng các Phó Chủ tịch Hội; bầu, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Ủy viên Ban Thường vụ; bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ; bãi nhiệm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội;
  3. Quyết định việc triệu tập Đại hội đại biểu bác sĩ phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và nội khoa thẩm mỹ toàn quốc;
  4. Quy định nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Hội; quyết định mức hội phí.
  5. Bầu Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng Ban kiểm tra.
  6. Ban Chấp hành Trung ương Hội họp thường kỳ một năm một lần theo triệu tập của Ban Thường vụ Trung ương Hội. Ban Chấp hành Trung ương Hội họp hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội tham gia. Ban Chấp hành Trung ương có thể họp bất thường khi có ít nhất hai phần ba số Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hoặc một phần ba số Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội yêu cầu.
  7. Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội phải được quá một phần hai số ủy viên có mặt tại hội nghị biểu quyết tán thành.
  Điều 17. Ban Thường vụ
  1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành Trung ương Hội bầu để điều hành công việc của Hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương.
  2. Ban Thường vụ cử Ban Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký để điều hành hoạt động thường xuyên của Hội.
  3. Ban Thường vụ họp ba tháng một lần, khi cần thiết có thể họp bất thường. Ban Thường vụ họp hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba số Ủy viên Ban Thường vụ tham gia. Quyết định của Ban Thường vụ phải được quá một phần hai số ủy viên có mặt tại cuộc họp biểu quyết tán thành.
  Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ
  Ban Thường vụ Hội có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
  1. Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Hội, các tổ chức trực thuộc Trung ương Hội về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc, các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội;
  2. Phân công Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Hội, cử Phó Tổng Thư ký; Thành lập, giải thể các cơ quan của Trung ương Hội bao gồm: Văn phòng, các Ban và các tổ chức chuyên môn khác;
  3. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, các Ban và các bộ phận chuyên môn;
  4. Xem xét và quyết định kết nạp Hội viên của Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ trực thuộc Trung ương Hội và Hội viên danh dự;
  5. Quyết định công nhận hội thành viên đối với Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh mới được thành lập gia nhập Hội; công nhận Ban Chấp hành của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  6. Quyết định thành lập, giải thể Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ trực thuộc Trung ương Hội và công nhận Ban Chấp hành Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ trực thuộc Trung ương Hội;
  7. Quyết định và chỉ đạo công tác xuất bản sách, tạp chí, báo và các ấn phẩm khác của Hội;
  8. Kiểm tra, giám sát, việc thực hiện quy chế của các tổ chức do Trung ương Hội thành lập;
  9. Xét và quyết định khen thưởng, kỷ luật.
  Điều 19. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội
  Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của Hội, làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc bán chuyên trách.
  Chủ tịch Hội có quyền hạn và trách nhiệm:
  1. Đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật;
  2. Chủ tài khoản, quản lý tài chính và tài sản của Hội;
  3. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội và các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội;
  4. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Trung ương Hội;
  5. Ký quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm nhân sự trực thuộc Trung ương Hội khi có nghị quyết của Ban Chấp hành hoặc của Ban Thường vụ Trung ương Hội;
  6. Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương Hội và toàn thể hội viên về các hoạt động của Hội;
  7. Quyết định thành lập các tổ chức trực Thuộc Trung ương Hội theo nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội.
  8. Phân công chức vụ các Phó chủ tịch, Phó Tổng Thư ký và phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban chấp hành Hội.
  9. Các Phó Chủ tịch Hội là người giúp Chủ tịch trong công tác quản lý và điều hành một số hoạt động của Hội; được Chủ tịch ủy nhiệm, phân công trực tiếp phụ trách và điều hành một số công việc của Hội; được ủy quyền điều hành công việc của Ban Chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt.
  Điều 20. Tổng Thư ký Hội
  Tổng Thư ký do Ban Chấp hành Hội bầu ra, hoạt động chuyên trách; Tổng Thư ký có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
  1. Đại diện cho Hội trong quan hệ giao dịch hàng ngày;
  2. Chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của Văn phòng và các tổ chức chuyên môn của Hội;
  3. Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Hội. Theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Hội và chuẩn bị báo cáo của Hội trước Ban Thường vụ và Ban Chấp hành;
  4. Tổ chức xây dựng các quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản và các quy chế khác của Hội trình Ban Thường vụ xem xét quyết định;
  5. Quản lý, theo dõi các hồ sơ, tài liệu về tổ chức, hoạt động của Hội;
  6. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội phân công.
  7. Giúp việc cho Tổng Thư ký có các Phó Tổng Thư ký.
  Điều 21. Các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hội
  Hội có thể thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ, tư vấn…  Việc thành lập các đơn vị này phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

  Chương VI: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA CÁC HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CHI HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ CƠ SỞ

  Điều 22. Đại hội của các Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ địa phương và chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở
  – Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể của các Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ địa phương và các Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở do Ban Chấp hành Hội, Chi hội cùng cấp triệu tập 5 năm một lần.
  – Đại hội bất thường có thể được triệu tập khi có ít nhất hai phần ba số uỷ viên Ban Chấp hành Hội, Chi hội yêu cầu.
  Nhiệm vụ của Đại hội:
  1. Thảo luận báo cáo của Ban Chấp hành về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng hoạt động của Hội, Chi hội nhiệm kỳ tới;
  2. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra với số lượng ủy viên do Đại hội quyết định;
  3. Thảo luận văn kiện của Ban Chấp hành Hội cấp trên và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên (nếu có);
  4. Quyết định các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ Hội;
  Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh
  Ban Chấp hành Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
  1. Quyết định số lượng ủy viên Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh; bầu, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ; bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ; đề nghị bãi nhiệm ủy viên Ban Chấp hành Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  2. Thành lập Văn phòng và các ban chuyên môn của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  3. Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu bác sĩ phẫu thuật tạo hình và nội khoa thẩm mỹ toàn quốc, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ Trung ương Hội và Nghị quyết Đại Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  4. Thành lập, giải thể các Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ trực thuộc và các Ban chuyên môn của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  5. Ban Chấp hành Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh họp thường kỳ ba tháng một lần và có thể thể họp bất thường khi có ít nhất hai phần ba số ủy viên Ban Thường vụ hoặc có ít nhất một phần ba ủy viên Ban Chấp hành yêu cầu.
  6. Cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số ủy viên Ban Chấp hành Hội tham gia.
  Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh
  Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
  1. Cử Ban Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban thư ký để điều hành hoạt động thường xuyên của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  2. Xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh; phân công các Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác của Hội; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh;
  3. Quyết định công nhận việc thành lập tổ chức, công nhận Ban Chấp hành và kết nạp hội viên thuộc mình quản lý trực tiếp;
  4. Khen thưởng, đề nghị khen thưởng tổ chức, hội viên bác sĩ phẫu thuật tạo hình và nội khoa thẩm mỹ của địa phương có thành tích xuất sắc;
  5. Quyết định xử lý kỷ luật đối với tổ chức, hội viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Hội;
  6. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động theo định kỳ (ba tháng, sáu tháng, một năm) lên Trung ương Hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương;
  7. Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp tỉnh họp thường kỳ ba tháng một lần và có thể họp bất thường.
  Điều 25. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở
  Ban Chấp hành Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
  1. Lãnh đạo hội viên thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành Hội cấp trên, thực hiện các nhiệm vụ và quyền của hội viên theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Điều lệ này;
  2. Làm thủ tục đề nghị kết nạp hội viên theo quy định tại Điều 5 của Điều lệ này;
  3. Bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên; quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên;
  4. Khen thưởng, đề nghị khen thưởng hội viên có thành tích; đề nghị xử lý kỷ luật đối với hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội; xem xét, quyết định đối với đề nghị của hội viên xin ra khỏi Hội;
  5. Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động lên Ban Chấp hành Hội cấp trên trực tiếp theo quy định;
  6. Ban Chấp hành Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở họp thường kỳ ba tháng một lần và có thể họp bất thường.


  Chương VII: TÀI CHÍNH CỦA HỘI PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ VIỆT NAM

  Điều 26. Tài chính
  Nguồn thu tài chính của Hội gồm có:
  Hội phí;
  1. Kinh phí do Nhà nước cấp và hỗ trợ theo quy định của pháp luật;
  2. Các khoản thu khác do hoạt động của Hội mang lại;
  3. Các khoản tặng, tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
  4. Các khoản thu hợp pháp khác.
  Các khoản chi của Hội:
  Các khoản chi của Hội phải bảo đảm nguyên tắc chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội, Quy chế quản lý và sử dụng tài chính Hội gồm có:
  1. Chi cho hoạt động của Văn phòng, Ban Chấp hành, các Ban của Hội, Hội nghị, Đại hội, thuê trụ sở, mua sắm trang thiết bị;
  2. Chi cho hoạt động nghiên cứu, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản;
  3. Chi xây dựng, trang bị, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị làm việc;
  4. Chi lương, chi khen thưởng thi đua;
  5. Chi hoạt động quan hệ quốc tế;
  6. Các khoản chi khác.
  7. Tài sản của Hội gồm nhà, phương tiện làm việc và các tài sản khác của Hội.
  8. Tài sản và toàn bộ thu, chi tài chính của Hội phải được quản lý, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý và sử dụng tài chính của Hội.
  Điều 27. Trụ sở, con dấu, tài sản của Hội
  1. Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ các cấp có trụ sở, có con dấu, tài sản riêng. Chi Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cơ sở có thể được bố trí nơi làm việc ở những đơn vị có điều kiện.
  2. Trụ sở của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam do Ban chấp hành Hội quyết định.


  Chương VIII: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

  Điều 28. Khen Thưởng
  Hội viên, cán bộ và các tổ chức Hội có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng và đề nghị các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác khen thưởng.

  Điều 29.  Kỷ luật
  1. Hội viên, cán bộ và các tổ chức Hội vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội thì tuỳ mức độ sai phạm sẽ bị thi hành một trong các hình thức kỷ luật sau đây: khiển trách, cảnh cáo, giải thể đối với tổ chức Hội; khiển trách, cảnh cáo, cách chức đối với cán bộ Hội; khiển trách, cảnh cáo, xoá tên và thu hồi thẻ đối với hội viên.
  2. Việc thi hành kỷ luật đối với uỷ viên Ban Chấp hành cấp nào do Ban Chấp hành Hội cấp đó xem xét và đề nghị Ban Thường vụ Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ cấp trên trực tiếp quyết định (đối với cấp huyện thì do Ban Chấp hành quyết định).
  3. Việc thi hành kỷ luật đối với uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội do Ban Chấp hành Trung ương Hội xem xét và quyết định.
  Điều 30. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
  Việc khiếu nại, tố cáo của hội viên ở cấp nào do Ban Chấp hành cấp đó giải quyết; trường hợp không đồng ý thì hội viên có quyền yêu cầu Hội cấp trên trực tiếp giải quyết.

  Chương IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Điều 31. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
  Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được ít nhất hai phần ba số đại biểu tham dự Đại Hội đại biểu bác sĩ phẫu thuật tạo hình và nội khoa thẩm mỹ toàn quốc biểu quyết tán thành.

  Điều 32. Hiệu lực thi hành
  1. Điều lệ này gồm 9 Chương 32 Điều đã được Đại hội lần thứ I của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam thông qua vào ngày 18 tháng 3 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh, và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Nội vụ ký quyết định phê duyệt.
  2. Toàn thể cán bộ, hội viên và tổ chức Hội các cấp của Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ này; Ban Thường vụ Trung ương Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này./.
  _HẾT_