z3720924864862_317d9669fb763e01f44b696cd6eb424a

Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Vietnamese Society of Aesthetic Plastic Surgery (VSAPS)

Sự kiện hội nghị

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN
VSAPS LẦN THỨ 6

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi các vị khách quý, các báo cáo viên, các nhà tài trợ, và các bạn đồng nghiệp

Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham gia báo cáo khoa học, nhiệt tình tham dự, tài trợ và đóng góp cho sự thành công của Hội nghị Khoa Học Quốc tế Thường Niên VSAPS Lần Thứ 6 của Hội Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam, với Chuyên đề Những Bước Tiến Mới Nhất của Của Ngành Tạo Hình Thẩm Mỹ và Thẩm Mỹ Nội Khoa.

Chương trình hội nghị giàu hàm lượng khoa học với nhiều bài báo cáo thú vị, cập nhật, cùng các phiên thảo luận sôi nổi, và chúng tôi hy vọng rằng đã mang lại những điều hữu ích cho các bạn.

Hội nghị này sẽ không thể diễn ra nếu không có sự hỗ trợ liên tục từ tất cả các vị khách quý, các báo cáo viên, các nhà tài trợ, các bạn đồng nghiệp và những người cộng sự trong ban tổ chức, đơn vị thực hiện sự kiện. Một lần nữa, tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả sự đóng góp quý báu của các bạn.

Tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự nhiệt tình đóng góp của các bạn trong những kỳ hội nghị tới.

Trân trọng,
GS TS Nguyễn Tài Sơn
Chủ tịch Hội nghị VSAPS Lần Thứ 6

Dear distinguished guests, speakers, sponsors, and colleagues,

On behalf of the Organizing Committee, I would like to thank all of you for your contributions as speakers, attendees, sponsors for the success of the 6th VSAPS Annual International Scientific Congress of the Vietnamese Society of Aesthetic Plastic Surgery, on The Newest Development of Aesthetic Plastic Surgery and Cosmetic Medicine.

The conference program is rich in scientific content with many interesting and up-to-date topics, with many exciting discussion sessions, and we hope that it has brought useful knowledge to you.

This congress would not have taken place without the continued support from all the participants, speakers, sponsors, and collaborators from the event company. Once again, I would like to thank all of you for your valuable contributions.

I look forward to continuing to receive your enthusiastic contributions in future conferences.

Best regards,

Nguyễn Tài Sơn, MD., PhD., Prof.
President of the 6th VSAPS congress 2022

BAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN VSAPS LẦN THỨ 6

GS TS BS
NGUYỄN TÀI SƠN

Chủ tịch Hội nghị

Phó Chủ tịch thường trực Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (VSAPS)

PGS TS BS
LÊ HÀNH

Cố vấn Khoa học & Tổ chức Hội Nghị

Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (VSAPS)

PGS TS BS
VŨ QUANG VINH

Phó Chủ tịch Khoa học

PGS TS BS
VŨ NGỌC LÂM

Phó Chủ tịch Đào tạo

PGS TS BS
NGUYỄN HỒNG HÀ

Phó Chủ tịch Tổ chức

ThS BS
LÂM HÙNG

Trưởng Ban Đối ngoại

ThS BS
LÊ HỮU ĐIỀN

Trưởng Ban Tài chánh

TS BS
ĐÀO VĂN GIANG

Trưởng Ban Thư ký

BSCK2
NGUYỄN THẾ HÙNG

Thành viên Ban Tổ chức

PGS TS BS
PHẠM HỮU NGHỊ

Thành viên Ban Tổ chức

TS BS
MAI MẠNH TUẤN

Thành viên Ban Tổ chức

TS BS
VÕ TIẾN HUY

Thành viên Ban Tổ chức