z3720924864862_317d9669fb763e01f44b696cd6eb424a

Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam

Vietnamese Society of Aesthetic Plastic Surgery (VSAPS)

Phẫu thuật tạo hình mí mắt người châu Á

Bộ DVD theo sách Phẫu thuật tạo hình mí mắt người châu Á sẽ giúp các bác sĩ hiểu chi tiết hơn về thực hành, bên cạnh sách đọc kèm để hiểu rõ cách mà tác giả muốn truyền đạt
Admin quản trị · 17/06/2022

Bộ DVD theo sách Phẫu thuật tạo hình mí mắt người châu Á sẽ giúp các bác sĩ hiểu chi tiết hơn về thực hành, bên cạnh sách đọc kèm để hiểu rõ cách mà tác giả muốn truyền đạt

About Instructor

Open Registration