PGS TS BS NGUYỄN HỒNG HÀ

PGS TS BS NGUYỄN HỒNG HÀ

PGS TS BS
NGUYỄN HỒNG HÀ

Prof. NGUYEN HONG HA,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Đối ngoại Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • 1987 – 1990: Cử nhân (Trường Amsterdam Hà Nội), Hà Nội, Việt Nam.
 • 1990 – 1996: Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội (HMU), HàNội, Việt Nam.
 • 2000 – 2001: Chuyên ngành Phẫu thuật Thẩm mỹ, Strasbourg, Pháp.
 • 2001 – 2002: Văn bằng Liên Đại học Kỹ thuật Vi phẫu, Viện Vi phẫu Châu Âu, Pháp, Luxembourg, Đức.
 • 2002 – 2004: Chuyên ngành Răng Hàm Mặt & Phẫu thuật Hàm Mặt, Paris, Pháp.
 • 2004: Đào tạo Chuyên khoa Phẫu thuật Bàn tay, Viện Phẫu thuật Bàn tay Pháp, Paris – Bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Pháp
KINH NGHIỆM VÀ CHỨC VỤ
 • 1996 – 2000: Bác sĩ nội trú khoa phẫu thuật thẩm mỹ, HMU, Hà Nội, Việt Nam.
 • 1996 – 1998: Nội trú tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đại học Việt Đức, Hà Nội, Việt Nam.
 • 1998 – 2000: Bác sĩ nội trú khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Trung tâm Thẩm mỹ Hà Nội và Bệnh viện Quân Y 108.
 • 2000 – 2001: Nội trú tại Thẩm mỹ – Hàm mặt – Phẫu thuật Thẩm mỹ, Strasbourg, Pháp.
 • 2002 – 2004: Nghiên cứu sinh lâm sàng ngành Phẫu thuật Thẩm mỹ & Tái tạo Thẩm mỹ, Paris.
 • 11/2004: Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ. Khoa Chấn thương – Chỉnh hình (VDUH).
 • 2005 – 2006: Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ &; Microsurgery, Bệnh viện Đại học Việt Đức.
 • 2006 – nay: Trưởng khoa Hàm mặt – Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, VDUH.
 • 01/2010: Bác sĩ lâm sàng thỉnh giảng về Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Đại học Yale, New Heaven, Hoa Kỳ.
 • 07/2011: Giáo sư thỉnh giảng của Phẫu thuật Tạo hình & Hàm Mặt, Mayo Clinic, Hoa Kỳ.
 • 03/2023: Giáo sư thỉnh giảng về Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Genève, Thụy Sĩ.
 • 2018:Phó Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam VSAPS
 • 2018: Phó Giáo sư Phẫu thuật Hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, VDUH.
 • 2021:Chủ tịch, Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ sọ mặt và tạo hình, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.