PGS TS BS NGUYỄN HỒNG HÀ

PGS TS BS
NGUYỄN HỒNG HÀ

Prof. NGUYEN HONG HA,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Đối ngoại Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • 1987 – 1990: Cử nhân (Trường Amsterdam Hà Nội), Hà Nội, Việt Nam.
 • 1990 – 1996: Bác sĩ Y khoa, Đại học Y Hà Nội (HMU), HàNội, Việt Nam.
 • 2000 – 2001: Chuyên ngành Phẫu thuật Thẩm mỹ, Strasbourg, Pháp.
 • 2001 – 2002: Văn bằng Liên Đại học Kỹ thuật Vi phẫu, Viện Vi phẫu Châu Âu, Pháp, Luxembourg, Đức.
 • 2002 – 2004: Chuyên ngành Răng Hàm Mặt & Phẫu thuật Hàm Mặt, Paris, Pháp.
 • 2004: Đào tạo Chuyên khoa Phẫu thuật Bàn tay, Viện Phẫu thuật Bàn tay Pháp, Paris – Bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ Pháp
KINH NGHIỆM VÀ CHỨC VỤ
 • 1996 – 2000: Bác sĩ nội trú khoa phẫu thuật thẩm mỹ, HMU, Hà Nội, Việt Nam.
 • 1996 – 1998: Nội trú tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đại học Việt Đức, Hà Nội, Việt Nam.
 • 1998 – 2000: Bác sĩ nội trú khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Trung tâm Thẩm mỹ Hà Nội và Bệnh viện Quân Y 108.
 • 2000 – 2001: Nội trú tại Thẩm mỹ – Hàm mặt – Phẫu thuật Thẩm mỹ, Strasbourg, Pháp.
 • 2002 – 2004: Nghiên cứu sinh lâm sàng ngành Phẫu thuật Thẩm mỹ & Tái tạo Thẩm mỹ, Paris.
 • 11/2004: Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ. Khoa Chấn thương – Chỉnh hình (VDUH).
 • 2005 – 2006: Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ &; Microsurgery, Bệnh viện Đại học Việt Đức.
 • 2006 – nay: Trưởng khoa Hàm mặt – Phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ, VDUH.
 • 01/2010: Bác sĩ lâm sàng thỉnh giảng về Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Đại học Yale, New Heaven, Hoa Kỳ.
 • 07/2011: Giáo sư thỉnh giảng của Phẫu thuật Tạo hình & Hàm Mặt, Mayo Clinic, Hoa Kỳ.
 • 03/2023: Giáo sư thỉnh giảng về Phẫu thuật Thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Genève, Thụy Sĩ.
 • 2018:Phó Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam VSAPS
 • 2018: Phó Giáo sư Phẫu thuật Hàm mặt và Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, VDUH.
 • 2021:Chủ tịch, Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ sọ mặt và tạo hình, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.