PGS TS BS LÊ HÀNH

PGS TS BS LÊ HÀNH

Assoc.Prof. LE HANH, MD, PhD

Chủ tịch Hội VSAPS./President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • 1971 – 1978: Bác sĩ tại Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1987: Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tai Mũi Họng, Đầu – Cổ tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1992: Văn bằng đào tạo chuyên sâu Phẫu thuật Tai Mũi Họng và Đầu Cổ tại Khoa Y Marseille, Pháp.
 • 1996: Tiến sĩ Tai Mũi Họng và Đầu Cổ tại Đại học Y Dược TP. HCM. – Học bổng du học Khoa Tai Mũi Họng và Đầu – Cổ, Phẫu thuật vi phẫu tại trường Đại học Texas, Hoa Kỳ.
 • 1996 đến nay: Trợ lý giáo sư lâm sang Khoa phẫu thuật Tai Mũi Họng và Đầu Cổ, Khoa phẫu thuật vi phẫu tại Đại học Texas, Hoa Kỳ.
 • 2011: Được phong hàm Phó Giáo Sư Việt Nam.
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
 • Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tạo hình tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Hồ Chí Minh.
 • Nguyên Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam.
 • Giám đốc trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ Bác sĩ Lê Hành.
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 • 1996 – 2011: Thành viên quốc tế Viện hàn lâm Phẫu Thuật và Tạo Hình Hoa Kỳ.
 • 2000 đến nay: Thành viên sáng lập Hội Phẫu thuật Thẫm Mỹ và Tạo Hình Mặt Châu Á.
 • 2005 – 2007: Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình gương mặt Châu Á.
 • 2007 đến nay: Chủ tịch Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ và Tạo Hình TP. HCM.
 • 2009 đến nay: Người sáng lập và là Chủ tịch khoa Phẫu Thuật Thẩm Mỹ và Tạo Hình – Bệnh viện Y Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM
 • 2015 đến nay: Nghiên cứu sinh danh dự tại trường Cao đẳng Phẫu thuật thẩm mỹ Úc. – Tổng thư ký của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ Châu Á.