PGS TS BS ĐỖ QUANG HÙNG

PGS TS BS ĐỖ QUANG HÙNG

PGS TS BS
ĐỖ QUANG HÙNG

Assoc.Prof. DO QUANG HUNG,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Pháp chế Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Từng học trường Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Từng học Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
  • Trưởng khoa Giải phẫu thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Phó trưởng Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ- Đại học Y Khoc Phạm Ngọc Thạch.
  • Tổng thư ký Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM (HSAPS).
  • Phó chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (VSAPS) .