PGS TS BS ĐỖ QUANG HÙNG

PGS TS BS
ĐỖ QUANG HÙNG

Assoc.Prof. DO QUANG HUNG,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Pháp chế Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  • Từng học trường Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Từng học Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
  • Trưởng khoa Giải phẫu thẩm mỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Phó trưởng Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ- Đại học Y Khoc Phạm Ngọc Thạch.
  • Tổng thư ký Hội Phẫu Thuật Thẩm Mỹ TP.HCM (HSAPS).
  • Phó chủ tịch Hội Phẫu Thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Việt Nam (VSAPS) .