GS TS BS NGUYỄN TÀI SƠN

GS TS BS
NGUYỄN TÀI SƠN

Prof. NGUYEN TAI SON,
MD, PhD

Phó Chủ tịch Thường trực Hội VSAPS./ Vice President of VSAPS

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • 1984: Bác sĩ Y khoa tại trường Đại học Y khoa Quốc gia Rostov, Liên Xô.
 • 1990: Lớp Phẫu thuật vi phẫu và Tạo hình Thẩm mỹ, Cục Quân Y.
 • 1994: Tham gia PTP (Chương trình thường niên Đào tạo Bác sĩ Phẫu thuật Nụ Cười lần thứ 7 tại Norfolk, Virginia).
 • 1995-1996: Lớp Tạo hình Thẩm mỹ cơ bản. Đại học Y Hà Nội
 • 2004: Tiến sĩ Y khoa tại trường Đại học Y Dược Hà Nội.
 • 2005 – 2006: Nghiên cứu lâm sàng Tạo hình Vi phẫu và Phẫu thuật Thẩm mỹ tại Bệnh viện Chang Gung Memorial, Kaoshung và Đài Bắc.
 • 2009: Phó giáo sư.
 • 2018: Giáo sư
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • 1988-2012: Bác sĩ Phẫu thuật Thẩm mỹ, Khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Hàm – Mặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.
 • 2013-2018: Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, BVTUQĐ108.
 • 1994: Tham gia PTP (Chương trình thường niên Đào tạo Bác sĩ Phẫu thuật Nụ Cười lần thứ 7 tại Norfolk, Virginia).
 • 2009-đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Khoa Răng Hàm Mặt, Viện NCKHYDLS108.
THÀNH VIÊN CÁC TỔ CHỨC
 • Phó Chủ tịch Thường trực Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam VSAPS.
 • Ủy viên thường trực Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam VOSA.
 • Thành viên của Hiệp hội Phẫu thuật Việt Nam.
 • Thành viên của tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười Việt Nam OSVN.